کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


برگزاری استار‌اپ‌های ایرانی در جمع سرمایه‌گذاران کشورهای درحال توسعه اسلامی

04 دسامبر 2017
کد خبر : 975299تعدادی از استارت‌آپ‌های ایرانی که با همکاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و ریمیا انتخاب شده‌اند روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ در نشست سرمایه‌گذاران D8 و در جمع سرمایه‌گذاران کشورهای درحال توسعه اسلامی ارائه خواهند داشت.

هم‌زمان با برگزاری مراسم جایزه مصطفی، که به نوبل کشورهای اسلامی شهرت یافته، نشست سرمایه‌گذاری فناوری (Technology Investment Meeting) هم در حال برگزاری است.

در این نشست که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و تعدادی از شتاب‌دهنده‌ها برگزار می‌شود، سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) و استارت‌آپ‌های کشورهای در حال توسعه اسلامی (D8) حضور خواهند داشت.
دکتر سعید‌اسلامی‌بیدگلی، دبیر کل کانون نیز فردا به ارائه سخنرانی در این نشست خواهند پرداخت و در میزگرد جمع‌بندی نیز حضور خواهند یافت.

 

 

ریمیا