کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مقررات عضویت در کانون

 

ماده ۱- کلیه اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و قانون اوراق بهادار، با همان مفاهیم در این مقررات کاربرد دارند.

ماده ۲- متقاضیان عضویت در کانون باید تقاضای عضویت خود را به هیأت‌مدیره کانون ارائه دهند. در صورتی که متقاضی به تشخیص هیأت‌مدیره کانون از اشخاص موضوع ماده ۶ اساسنامه کانون محسوب شود و شرایط مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه کانون را دارا باشد، به عضویت کانون پذیرفته می‌شود.

تبصره ۱: فرم تقاضای عضویت، مدارک لازم و نحوه ارسال آن ها را هیأت‌مدیره کانون تعیین می‌نماید.

تبصره ۲: در مورد پذیرش عضویت اعضای اولیه کانون، وظایف هیأت مدیره کانون توسط هیأت مؤسس کانون صورت می پذیرد.

ماده ۳- حق پذیرش (مبلغ ورودیه) متقاضیان عضویت و حق عضویت اعضای کانون و زمان بندی پرداخت آنها با رعایت سقف‌های مصوب سبا، برای اعضای اولیه به تصویب هیأت مؤسس و پس از آن به تصویب هیأت مدیره کانون می‌رسد.

ماده ۴- مدارک و اقدامات لازم برای انصراف از عضویت در کانون، با رعایت مفاد اساسنامه توسط هیأت‌مدیره کانون تعیین می‌شود.

ماده ۵- این مقررات در ۵ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ به تصویب سبا رسید و تغییر آن به تصویب سبا امکان پذیر است.

مصوبات دیگر:

◄ اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و مقررات عضویت در این کانون باید از طریق انتشار در پایگاه الکترونیکی سبا به اطلاع اشخاص واجد شرایط عضویت برسد.

◄ دعوت از اشخاص واجد شرایط عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (موضوع بند ۳ ماده ۲ دستورالعمل تشکیل ثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۰  هیأت مدیره سبا)، باید از طریق انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا ارسال نامه صورت پذیرد. در این دعوت نامه باید این موضوع که اساسنامه و مقررات عضویت این کانون در پایگاه الکترونیکی سبا منتشر شده است، به اطلاع اشخاص واجد شرایط برسد.

◄ پیشنهاد هیأت مؤسس کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران طی نامه شماره ۸۶/۳۵۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۷ در مورد مبلغ حق پذیرش (مبلغ ورودیه) مطرح گردید و سقف حق پذیرش (مبلغ ورودیه) برای متقاضیان عضویت در این کانون برابر ۶۰ میلیون ریال یا ۰/۵ در هزار مبلغ سرمایه حداکثر تا ۲۰۰ میلیون ریال هرکدام که بیشتر باشد تعیین شد. در محاسبه حق پذیرش (مبلغ ورودیه) برای صندوق های سرمایه گذاری، حداقل سرمایه صندوق در اساسنامه و برای سایر متقاضیان، آخرین سرمایه ثبت شده آن ها به کار خواهد رفت.

◄ براساس بند ۵ چهارصد و پنجاهمین صورتجلسه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۹۸۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، سقف حق عضویت سالانه در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. در محاسبه حق عضویت برای صندوق های سرمایه‌گذاری حداقل سرمایه صندوق در اساسنامه و برای سایر متقاضیان، آخرین سرمایه ثبت شده آن ها به کار خواهد رفت.