کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس

16 مارس 2020
کد خبر : 9710707کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تأکید بر شفاف‌سازی مالی و پاسخگویی، تصمیم به انتشار گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و اظهار نظر حسابرس منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ گرفته است. اگرچه قبلا مدارک و مستندات لازم را  به نهادهای ناظر ارائه نموده است.

امیدواریم این اقدام به ارتقای شفافیت مجموعه بازار سرمایه بی‌انجامد و گامی باشد در جهت افزایش اعتماد به این نهاد و تمامی ارکان بازار سرمایه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌های خود را منتشر نمایند.

 

گزارش فعالیت هیئت‌مدیره منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت‌های مالی کانون در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

گزارش حسابرس مستقل و بازرس به هیئت‌مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸