کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تصویری دومین نشست فصلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بازار سرمایه در آسایشگاه خیریه کهریزک، آبان‌ماه ۹۶

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران دومین نشست فصلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی فعالان بازار سرمایه در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ آبان‌ماه ۹۶ در محل آسایشگاه خیریه کهریزک تهران (مرکز نگهداری، آموزش و توان‌بخشی معلولین و سالمندان)، با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه ایران برگزار کرد.