کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گزارش تصویری تقدیم لوح عضویت گروه سرمایه گذاری سایپا

مراسم اهدای لوح عضویت گروه سرمایه گذاری سایپا توسط دبیرکل کانون و با حضور سیدمحمدرضا صباغی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری سایپا و جمعی از معاونین و مدیران داخلی سرمایه گذاری سایپا طی یک نشست صمیمانه صورت پذیرفت.