کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


گرامیداشت سالروز تأسیس کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

04 فوریه 2020
کد خبر : 9710492دوازدهمین سالروز تولد

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ تحت شماره ۲۲۱۹۴ به ثبت رسید و در شانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را به دبیرکلی دکتر علی ثقفی آغاز کرده و در حال حاضر نیز با حدود دویست و پنجاه عضو با دبیرکلی دکتر سعید اسلامی بیدگی ادامه فعالیت می‌دهد.

کانون تشکلی خودانتظام است که به شکل غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، امید است که سال به سال تأثیرگذارتر در بازار سرمایه، به اهداف خود نزدیکتر گردیم.