کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونیدو) و دیگر تشکلهای صنعتی و صنفی، در نظر دارد در تاریخ ۱۳بهمن ماه سال جاری کنفرانس بین المللی هلدینگ ایران با محوریت “نقش هلدینگ‌ها در توسعه اقتصادی کشور” و “معرفی هلدینگ های برتر ایران” را در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور مدیران عالی رتبه کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، مدیران پانصد هلدینگ برتر و رایزنان بازرگانی سفارتخانه های خارجی در ایران، سرمایه گذاران بخش خصوصی و اندیشمندان دانشگاهی برگزار نماید.

با عنایت به اهداف برگزاری کنفرانس از جمله عارضه یابی و کمک به توسعه علمی شرکتهای هلدینگ، ایجاد بازاریابی شبکه ای هلدینگ ها، استفاده از تجارب هلدینگ های بین المللی ایجاد انجمن هلدینگ ایران و کارگاه های آموزشی جانبی با اخذ گواهی دوره بین المللی توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونیدو)، مزید امتنان خواهد بود با مشارکت خود و مدیران عامل شرکتهای تابعه در این امر مهم نقش آفرینی نمایید.