کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


چالش‌های ارزشیابی در بازار سرمایه کشور

07 اکتبر 2018
کد خبر : 978161عباس گمار و دکتر اسماعیل غلامی نوشته ای کوتاه در باب چالش‌های ارزشیابی در بازار سرمایه کشور در هفته نامه تجارت فردا به چاپ رسانده‌اند که فایل کامل آن در ادامه امده است.

سیر تکامل ارزشیابی سهام از قبل از انقلاب تا کنون در این مقاله تشریح شده و چالش‌های ارزشیابی سهام در کشور موردتحلیل قرار گرفته است. متن کامل مقاله به شرح ذیل می‌باشد:

 

 چالش‌های ارزشیابی در بازار سرمایه