کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۹/۵ درصد رسید، در حالی‌که این نرخ در تابستان سال گذشته ۱۰/۴ درصد بوده است (مرکز آمار)

طبق مرکز امار ایزان، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور ۳۷٫۲ درصد این گروه اعلام شده است. یعنی ۳۷٫۲ درصد از جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکتی اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش ۱٫۹ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی تابستان ۱۳۹۲ و افزایش ۰٫۱ درصد آن نسبت به بهار سال جاری است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری ۹٫۵ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته۰٫۹ درصد و نسبت به بهار سال جاری ۱٫۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در این گروه نیز ۹٫۵ درصد از جمعیت فعالیت بیکار بودند که در این بخش مانند بخش قبلی نرخ بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.
بر این اساس؛ ۸٫۶ درصد از جمعیت شاغل کشور در این فصل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین مردان بیشتر از مردان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
همچنین بیشترین سهم اشتغال در تابستان سال جاری مربوط به بخش خدمات با ۴۷٫۴ درصد بوده که پس از آن بخش‌های صنعت ۳۶٫۶ درصد و کشاورزی با ۱۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
برهمین اساس بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور تا این مدت حاکی از آن است که ۲۲٫۹ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
همچنین این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد و نسبت به فصل قبل ۱٫۹ درصد کاهش یافته است.
در گروه جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز نرخ بیکاری برابر ۲۰٫۲ درصد است که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰٫۹ درصد و نسبت به بهار سال گذشته دو درصد کاهش پیدا کرده است.
بررسی سهم شاغلان ۱۵ ساله یا بیشتر با ساعت کار معمول بیش از ۴۹ ساعت نشان می‌دهد که ۴۰٫۲ درصد شاغلان به‌طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند که این آمار نمایانگر این است که سهم زیادی از شاغلان در کشور بیش از استاندارد کار می‌کند.
بر این اساس؛ بیشترین نرخ بیکاری در تابستان امسال مربوط به استان خراسان شمالی با ۱۶٫۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان تهران با نرخ بیکاری ۵٫۱ درصد بوده است.
همچنین بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نیز مربوط به استان اردبیل با ۴۳٫۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۸٫۶ درصد می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان – کدخبر: ۸۲۹۳۰۵۸۵ – تاریخ چاپ: ۱۹ مهر ۱۳۹۳
برچسب‌ها: اشتغال، بیکاری، نرخ بیکاری