کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


نحوه حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار اختیار معامله اعلام شد

20 دسامبر 2016
کد خبر : 972155به استناد مصوبه شماره ۴۳۶ تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به اخذ موقعیت در بازار اختیار معامله هستند.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط ذیل مجاز است:

اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام، جزء نصاب‌های سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام لحاظ شده و حداکثر تا سقف ۵ درصد از ارزش روز کل سهام مجاز پرتفوی صنـــدوق سرمایه گذاری امکان‌پذیر است.

همچنین اتخاذ موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید سهام، در هر زمان حداکثر تا سقف ۱۰ درصد از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.

آن دسته از متقاضیانی که قصد اتخاذ موقعیت‌ در بازار اختیار معامله خرید سهام به شرح فوق را دارند، لازم است؛ با برگزاری مجمع و اصلا جدول ترکیب دارایی‌ها در امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۱ تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ سازمان بورس، نسبت به اتخاذ موقعیت‌های مذکور اقدام کنند.

در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورتجلسه مجمع صندوق به سازمان که صرفاً با موضوع اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق باشد، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان خواهد بود.