کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


ناشران ملزم به افشای اطلاعات ماهانه در سامانه کدال شدند

15 اکتبر 2016
کد خبر : 971948مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس، اطلاعیه ای را برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و  فرابورس ایران منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، اطلاعیه ای خطاب به کلیۀ ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کلیۀ ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران از طرف سعیدمحمد علیزاده، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس در سایت کدال منتشر شد.

بر این اساس، در این اطلاعیه به الزام انتشار ماهیانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی تاکید شده است؛ این در حالی است که پیش از این ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) منتشر کنند.

در این اطلاعیه قید شده است :باعنایت به مصوبه مورخ ۱۷مهر ۹۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح”بند ۹ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان”، از تاریخ این ابلاغیه،کلیه ناشران موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه مطابق فرم‌های مقرر،حداکثر ۳ روز کاری پس ازپایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) اقدام کنند.

این اطلاعات در شرکت های تولیدی سابقا به عنوان آمار تولید و فروش و در شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ تحت عنوان صورت وضعیت پرتفوی ارائه  می شد که مطابق این مصوبه مقرر شده جهت تمامی گروهها به تناسب صنعت به بازار ارائه شود.

بدیهی‌است تاخیر و یا عدم ارائه این اطلاعات، به منزله تخلف ناشر محسوب می شود و مشمول رسیدگی برابر با مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران خواهد بود.