کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


معرفی کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار

تشکیل شده است و به کلیه اختلافات حرفه‌ای ناشی از فعالیت حرفه‌ای اعضای کانون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص رسیدگی می‌نماید.

مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار کلیه اختلافات بین فعالین بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها باشد می‌بایست ابتدا در کمیته سازش کانون‌ها مطرح و درصورت عدم سازش، در هیأت داوری موضوع آن قانون رسیدگی شود. ضمناً آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرای آن به‌عهده اداره‌ها و داوری اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

مطابق مصوبات هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اختلافات تشکل‌های خود انتظام از جمله بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کانون‌ها و یا آن دسته از فعالان بازار اوراق بهادار که فاقد کانون مربوطه می‌باشند، در کمیته سازش کانون مطرح و حل‌وفصل می‌شود.

بنابراین راه ورود به فرآیند رسیدگی به اکثر اختلافات در بازار سرمایه و صدور آرای قطعی و لازم‌الاجرا در این خصوص و احقاق حقوق سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام، تشکیل پرونده در کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران می‌باشد.