کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


معرفی کارگروه مالیاتی

 

در پایان بیست و هشتمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه که به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، با موضوع «تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر بازار سرمایه» و با هدف تبادل‌نظر پیرامون مشکلات مالیاتی نهادهای فعال در بازار سرمایه، با حضور مدیران ارشد بازارهای پول و سرمایه، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی برگزار شد، مقرر گردید به‌منظور تبیین مشکلات و چالش‌های مالیاتی پیش‌روی اعضای کانون و نهادهای فعال در بازار سرمایه و شناسایی راهکارهای حل این معضلات، کمیته‌ای تخصصی تشکیل گردد.

در همین راستا و در اجرای بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه کانون، «کارگروه تخصصی مالیاتی بازار سرمایه» به‌عنوان یکی از کارگروه‌های تخصصی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تشکیل شد.

اعضای کارگروه تخصصی مالیاتی بازار سرمایه به‌شرح زیر هستند:

  • دو نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
  • دو نفر نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
  • دو نفر نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
  • دو نفر نماینده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

جلسات این کارگروه به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود و مواردی که در جلسات کارگروه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار می‌گیرند، پیرامون موضوعاتی هستند که از یک حکم واحد قانون، برداشت‌های متفاوت و حتی متناقضی توسط ممیزهای مختلف مالیاتی صورت می‌گیرد. لذا ضرورت ایجاب می‌کند که نمایندگان سازمان امور مالیاتی و فعالان بازار سرمایه با بررسی موضوعات مذکور و حصول دیدگاه یکسان براساس قوانین و مقررات جاری، به رفع تناقض‌ها و در نتیجه کاهش چالش‌های پیش‌روی نهادهای مالی کمک کنند.