کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


 معرفی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

25 نوامبر 2017
کد خبر : 975203صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ به‌عنوان هفتاد و چهارمین عضو و هشتمین صندوق سرمایه‌گذاری، به عضویت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درآمده است. به همین مناسبت به معرفی اجمالی و تحلیل مختصر این صندوق پرداخته شده است.

 

pdf2معرفی صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی 

 

keshavarzi