کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مصوبه هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در خصوص امکان عضویت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی برای سال مالی ۹۶-۹۵ بدون پرداخت حق پذیرش و عضویت

11 ژانویه 2017
کد خبر : 972390به استحضار می‌رساند که براساس تصمیم هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران مقرر شده است که شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذار، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی به‌مدت یک‌سال (سال مالی ۹۶-۹۵) بدون پرداخت حق عضویت و ‌پذیرش، به‌عضویت این نهاد درآیند. لذا خواهشمند است که درصورت تمایل به این عضویت، مراتب را به اطلاع کانون برسانید. بدیهی است این عضویت بدون حق رأی خواهد بود.
لازم به توضیح است که شرکت‌هایی که مراحل پذیرش و عضویت آن‌ها با پرداخت وجوه بوده است، دارای حق رأی هستند.