کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسه رتبه‌بندی

13 سپتامبر 2017
کد خبر : 974377شماره: ۱۲۰۲۰۰۸۴ مورخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
صادرکننده:مدیریت نظارت برنهادهای مالی؛
موضوع: اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسه رتبه‌بندی ؛
مخاطبین: کلیۀ متقاضیان دریافت مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسه رتبه‌بندی ؛
با احترام؛
به پیوست، مصوبۀ شمارۀ ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ هیأت‌مدیره سازمان درخصوص اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسه رتبه‌بندی ابلاغ میگردد.

 

 محمدرضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

pdf2ابلاغ مصوبه هیأت‌مدیره سازمان

pdf2فراخوان دریافت تقاضای تأسیس مؤسسه رتبه‌بندی

pdf2پیوست ابلاغیه