کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


محدودیت زمانی دلیل عرضه‌های اولیه است

20 ژوئن 2016
کد خبر : 971331معاون پذیرش فرابورس گفت: محدودیت زمانی در عرضه اولیه شرکت ها وجود دارد و اگر طی مدت حداکثر ۶ ماه پس از پذیرش عرضه اولیه اتفاق نیفتد، پذیرش شرکت لغو می شود. همچنین طبق دستورالعمل پذیرش شرکت ها با زیان انباشته در فرابورس مقدور است. بنا به همین محدودیت زمانی چارهای جز عرضه اولیه در شرایط کنونی نداریم.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از خبرگزاری سنا ، مهدی علم الهدی، معاون پذیرش و ناشران فرابورس در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری «عصربازار»، با اعلام این مطلب افزود: عرضه های اولیه دو وجه دارد. اولین وجه آن این است که با این عرضه چه اتفاقاتی در بازار روی می دهد و شرایط بازار را به شکلی در می آورد و دومین وجه آن این است که سهامداران این شرکت چه کارهایی انجام داده اند و چه برنامه ریزی هایی کرده اند تا شرکتشان در فرابورس پذیرفته شده و عرضه شود. بنابراین این وجه نیز باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد ذکر شده محدودیت زمانی عرضه اولیه نیز وجود دارد. به نحوی که اگر بعد از گذشت ۴ ماه از پذیرش شرکت عرضه نشود، پذیرش شرکت لغو می شود. این درحالی است که فرابورس، حداکثر ۲ ماه دیگر میتواند به مدت گفته شده اضافه کند و نهایتا ۶ ماه فرصت در اختیار شرکت ها قرار دهد.

معاون پذیرش و ناشران فرابورس اظهار کرد: بنا به همین محدودیت زمانی چاره ای جز عرضه اولیه در شرایط کنونی نداریم.