کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مجوز فعالیت شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص) از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد

31 دسامبر 2017
کد خبر : 975474سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامۀ شمارۀ ۲۷۱/۱۲۶۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص) ثبت شده نزد این سازمان دارای شماره ثبت ۵۲۰۴۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران و شماره ثبت ۱۱۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک شرکت مادر (هلدینگ) موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ فعالیت نماید.

pdf2 شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید 

 

 

sazman boors