کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


لزوم توسعه بازار بدهی در یک مرحله تدریجی و برنامه‌ریزی شده و با تنظیم‌گری مناسب از لحاظ نرخ سود در راستای تأمین مالی دولت

14 فوریه 2017
کد خبر : 972804رییس سازمان بورس با بیان اینکه عدم توانایی بازارسهام برای جذب اوراق بدهی به دولت منتقل شده است، گفت: توسعه بازار بدهی باید در یک مرحله تدریجی و برنامه‌ریزی شده انجام شود.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از اقتصاد آنلاین، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به فارس گفت: عدم توانایی بازارسهام برای جذب اوراق بدهی در حال حاضر به دولت منتقل شده و این در حالی است که ظرفیتی که در بودجه امسال برای تامین مالی دولت دیده شده بخشی از آن از طریق سیستم بانکی باید تامین شود.

شاپور محمدی افزود: طبیعی است که بازار سرمایه با توجه به ظرفیت جذب اوراق بدهی و نقدینگی در گردش  این بازار شرایط موجود را به دولت و مجلس به منظور پذیره نویسی اوراق بدهی اعلام می‌کند.

وی افزود: در قوانین بودجه ای سال های آینده باید متناسب با ظرفیت بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی شود. هر چند که متولیان بازار سرمایه مزیت این اوراق را نفی نمی‌کند چرا که به هر حال ابزار تامین مالی خوبی برای دولت است.

محمدی یادآور شد: بازار اوراق بدهی باید متناسب با سایر بازارها رشد کند و توسعه بازار بدهی باید در یک مرحله تدریجی و برنامه‌ریزی شده انجام شود. مضاف بر اینکه باید انتشار اوارق در هر بازاری که باشد از لحاظ نرخ سود نیز با تنظیم‌گری مناسب صورت گیرد.

وی در عین حال از بررسی صدور مجوز برای نخستین موسسه رتبه بندی در کشورخبر داد و گفت: در حال بررسی هستیم تا در اولین فرصت مجوز نخستین موسسه رتبه بندی صادر شود.