کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


قوانین مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا، از جمله مشکلات سال‌های اخیر بازارسرمایه

23 آوریل 2017
کد خبر : 973134سعید اسلامی بیدگلی با بیان اینکه اصلاح محدودیت های دامنه نوسان و حجم مبنا یکی از مشکلات مهم ساختاری بازار سرمایه را حل خواهد کرد، افزود: این اقدام گام مهم سازمان بورس و اوراق بهادار برای توسعه بازار سرمایه است.


به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از سنا، دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با شجاعت برنامه ای مشخص برای اصلاح محدودیت حجم مبنا و محدوده نوسان اعلام کرد.

دکتر سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب فوق گفت: قوانین مربوط به حجم مبنا و دامنه نوسان سال ها است که مشکلاتی برای بازار سرمایه ایجاد کرده بود و با اعلام رییس سازمان بورس مبنی بر اصلاح قوانین مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا فصل جدید بازار سرمایه آغاز شد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سال ها فعالین بازار سرمایه در خصوص این مشکل صحبت می کردند، ادامه داد: با همت دکتر شاپور محمدی پنجره جدیدی برای بازار سرمایه گشوده شده است.

سعید اسلامی با بیان اینکه اصلاح محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا یکی از مشکلات مهم ساختاری بازار سرمایه را حل می کند، افزود: این اقدام گام مهم سازمان بورس و اوراق بهادار برای توسعه بازار سرمایه است.

به گفته دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تغییر تدریجی دامنه نوسان و حجم مبنا ممکن است با ریسک های اندکی مواجه شود اما قطعا در مقابل این ریسک های اندک آینده روشنی وجود دارد و مشکلی که طی ۱۰ سال اخیر بازار سرمایه با آن روبرو بوده با این اقدام حل خواهد شد.

وی ادامه داد: از آنجا که فعالین بازار سرمایه همواره با مشکل دامنه نوسان و حجم مبنا روبرو بوده اند خیلی زود با آن منطبق خواهند شد.

سعید اسلامی با اشاره به اینکه ریسک اصلاح میزان دامنه نوسان و حجم مبنا متوجه حرفه ای های بازار سرمایه نخواهد بود، افزود: به نظر می رسد فعالین بازار سرمایه با مشاهده عزم جدی سازمان برای اصلاح این روند همکاری کنند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ادامه داد: این اقدام علاوه بر توسعه بازار سرمایه شفافیت بیشتر نیز به همراه دارد و یکی از کارویژه های مهم آن تسهیل فرآیند کشف قیمت است.

وی همچنین برنامه های کانون در سال ۹۶ را تشریح کرد و گفت: در سال جدید تلاش می شود تعامل کانون با سیاست گذاران و نهادهای سیاست گذاری نزدیک تر شود.

وی تقویت ارتباطات ببن المللی از طریق افزایش تعامل با نهادهای بین المللی و از سرگیری آزمون های ASAF در ایران و همچنین راه اندازی نسخه انگلیسی وب سایت کانون نهادهای سرمایه گذاری را از دیگر برنامه های کانون عنوان کرد.

در پایان دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری، همکاری با سازمان و نهادهای خیریه و مردم نهادی که از ساختار مالی شفاف برخوردارند را از جمله مسوولیت های اجتماعی کانون خواند و گفت: افزون بر این همکاری، کانون مد نظر دارد در سال پیش رو در خصوص آموزش های عمومی و فرهنگ سازی در بازار سرمایه گام های استواری را بردارد.

وی افزود: بهبود روابط با سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان بازار سرمایه از طریق فعال سازی کارگروه های تخصصی و تعامل بیشتر سازمان های مرتبط با بازار سرمایه از دیگر برنامه های مهم این کانون است.