کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


فرصت‌های بودجه سال آینده برای بازار سرمایه

05 مارس 2017
کد خبر : 972913به گزارش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از سنا، مصطفی امید قائمی، مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، درباره گروه صنعت هایی که عملکرد بهتری در سال آینده خواهند داشت، اظهار کرد: صنایعی که صادراتی محور هستند و محصولات و عمده تولیدشان محصولات صادراتی است حتماً وضعیتشان نسبت به سال جاری بهتر می شود.

باتوجه به گشایش های مختلفی که از لحاظ قیمت محصولات پایه، بهبود رشد اقتصادی و بهبود شرایط تقاضا در اقتصاد اتفاق افتاده است، به نظر می رسد سال آینده شرایط بازار سرمایه بهتر از سال جاری باشد.

مصطفی امید قائمی، مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، گفت: کماکان بازار و بنگاه ها با مشکلات اقتصادی از جمله عدم وجود نقدینگی، افزایش مجدد نرخ بهره بین بانکی و مطالبات معوق سیستم بانکی دست به گریبانند. در نتیجه مجموع این عوامل باعث می شود وضعیت اقتصاد همچنان در فاز رکودی باقی بماند و بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه باشند با این وجود به احتمال زیاد بازار سال آینده بهتر از سال جاری خواهد بود.

وی درباره جو منفی روزهای منتهی به پایان سال جاری گفت: در ایام منتهی به سال نو، بازار با مشکلات نقدینگی دست به گریبان می شود. از آنجایی که به خاطر شب عید عمده پرداخت های دولت باید به صورت نقدی انجام شود احتمالا شاهد روند نزولی در این بازه زمانی خواهیم بود.

مدیر عامل سابق فرابورس درباره گروه صنعت هایی که عملکرد بهتری در سال آینده خواهند داشت، اظهار کرد: صنایعی که صادراتی محور هستند و محصولات و عمده تولیدشان محصولات صادراتی است حتماً وضعیتشان نسبت به سال جاری بهتر می شود.

امید قائمی درباره فرصت های بودجه سال آینده برای بازار سرمایه گفت: محدودیت ها و سقف هایی که سال آینده برای انتشار اوراق در بازار سرمایه وجود دارد می تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند. همچنین به نظر می رسد در کنار محدودیت هایی که برای انتشار اوراق بدهی در بازار در نظر گرفته شده، کاهش نرخ هایی که برای سود مشارکت این اوراق در نظر گرفته شده نیز نویدبخش خبرهای خوبی برای اهالی بازار سرمایه باشد.