کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


فراخوان نظرات اعضای کانون درخصوص ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق‌تقدم سهم در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

03 فوریه 2018
کد خبر : 975848ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق‌تقدم سهم در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ به تصویب شورای‌عالی بورس رسیده است.

کلیه اعضا می‌توانند نظرات اصلاحی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ به کانون اعلام نمایند؛ تا کانون جمع‌بندی حاصل از نظرات را همراه با ادله و مستندات لازم به شورای‌عالی بورس ارسال نماید.

در ادامه یک نسخه از ضوابط فوق‌الذکر ارائه می‌گردد.

pdf2ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق‌تقدم سهم در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران