کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران الزامی گردید

29 سپتامبر 2018
کد خبر : 978080کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌اطلاع می‌رساند؛ براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت کلیه نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان (به‌جز اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت) در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران الزامی گردیده است.

شایان ذکر است مقررات مربوطه، از جمله دستورالعمل عضویت درکانون، متعاقباً از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح و به نهادهای مالی ابلاغ خواهد گردید.

امید که با همکاری و هماهنگی اعضای کانون، بتوانیم جایگاه این تشکل خودانتظام را در بازار سرمایه ارتقا دهیم و به بهبود نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور کمک کنیم.