کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


عضویت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ASF

03 مه 2020
کد خبر : 9710800کانون نهادهای سرمایه گذاری‌ایران، با دبیرکلی سعید اسلامی بیدگلی توانست به عضویت انجمن اوراق بهادار آسیا دربیاید. جزئیات بیشتر با این لینک  در سایت ASF قابل مشاهده می‌باشد.