کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


انتخاب کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به‌عنوان هئیت‌مدیره شرکتهای فرابورس و بورس انرژی

06 جولای 2020
کد خبر : 9711067در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت فرابورس که در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ برگزار شد، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عنوان یکی از اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردید. در این انتخابات شرکت‌های گروه مالی پارسیان، گروه مالی ملت، بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه‌گذاری امید، سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و شرکت کارگزاری صبا تأمین به عنوان اعضای حقوقی هیئت‌مدیره فرابورس انتخاب شدند.‌

همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری تدبیر و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به‌عنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب گردیدند.

 

 

پیش از این نیز کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران موفق به کسب صندلی هیئت‌مدیره شرکت بورس انرژی نیز گردیده بود. بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره کانون، آقای دکتر جعفر جولا؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا به نمایندگی از کانون نهادهای ‌سرمایه‌گذاری ایران به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت بورس انرژی منتخب گردیدند.

آقای دکتر امیر تقی‌خان تجریشی؛ مدیرعامل سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به‌عنوان نماینده کانون، به عضویت هیئت‌پذیرش شرکت فرابورس منصوب شدند.