کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


صنایع جدید و هواپیمایی در حال ورود به بورس اوراق بهادار هستند

28 آگوست 2018
کد خبر : 977819روح ‌الله حسینی‌مقدم، معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران: درخصوص پذیرش شرکت افق کوروش در بورس تهران، اکنون فرآیندهای نهایی مربوط به پذیرش شرکت افق کوروش در حال انجام است؛ به این ترتیب، شرکت افق کوروش در آینده نزدیک بر تابلوی بورس درج و پس از آن، سهام این شرکت بنا بر آمادگی سهامداران عرضه می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از بورس آنلاین، وی با بیان اینکه پذیرش شرکت افق کوروش در راستای ورود صنایع جدید به بورس تهران قرار دارد، افزود: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت بورس تهران در سال جاری، پذیرش صنایع جدید بود.

بنابراین، پس از پذیرش شرکت‌های تامین سرمایه و بورس، ورود صنایع دیگری مانند صنعت خرده فروشی و هواپیمایی نیز در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، صنعت خرده‌فروشی از جمله صنایع جدیدی است که با جامعه و مشتریان به شکل متفاوتی ارتباط دارد.

وی در خصوص پیش‌نیازهای ورود صنایع جدید به بورس، تشریح کرد: دستورالعمل پذیرش شرکت‌های بورسی عمومیت دارد؛ بنابراین در هنگام ورود صنایع جدید به بورس، بررسی‌های لازم انجام می‌شود تا در صورت نیاز، قوانین اختصاصی جدید نیز تدوین شود.

در همین راستا، برای صنعت خرده‌فروشی نیز بررسی‌های لازم انجام شد، اما نکته جدیدی وجود نداشت. این در حالیست که تا روز عرضه فرصت تعامل با این شرکت وجود دارد و اگر نیاز باشد، بندهای جدید افزوده خواهد شد.

معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس در خصوص شرکت‌های دیگر این صنعت، اظهار کرد: شرکت بورس با شرکت دیگری از این صنعت نیز در حال مذاکره است تا در صورت تمایل آنها، مذاکرات به صورت جدی‌تری انجام شود