کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


ششمین همایش سیاست‌های پولی/ کانون نهادها/ بازار سرمایه / بازار بورس/ ارز/ پول/ دلار ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید آغاز شد

24 ژانویه 2017
کد خبر : 972572ششمین همایش سیاست های پولی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور در موسسه آموزش عالی بانکداری آغاز شد.

به گزارش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به نقل از ایبِنا: ششمین همایش سیاست های پولی با محوریت بررسی چالش های بانکداری و تولید در موسسه آموزش عالی بانکداری آغاز شد.

قرار است در این همایش علاوه بر ولی الله سیف، اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درباره سیاست های پولی سخنرانی کنند.

قرار است در این همایش علاوه بر ولی الله سیف، اکیبلییقبر ذقثضشثضلب یسبثقثق ثصذواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درباره سیاست های پولی سخنرانی کنند.
قرار است در این همایش علاوه بر ولی الله سیف، اکیبلییقبر ذقثضشثضلب یسبثقثق ثصذواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درباره سیاست های پولی سخنرانی کنند.
قرار است در این همایش علاوه بر ولی الله سیف، اکیبلییقبر ذقثضشثضلب یسبثقثق ثصذواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درباره سیاست های پولی سخنرانی کنند.
قرار است در این همایش علاوه بر ولی الله سیف، اکیبلییقبر ذقثضشثضلب یسبثقثق ثصذواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درباره سیاست های پولی سخنرانی کنند.