کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


“سپهر” سرمایه خود را ۳۳ درصد افزایش می‌دهد

13 مارس 2018
کد خبر : 976388علی‌رضا سیری، مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر (عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران): به‌دنبال پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب سهامداران در مجمع سالانه تأمین سرمایه سپهر مقرر شد، سرمایه این شرکت ۳۳ درصد افزایش یابد. 
مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر با بیان این خبر اضافه می‌کند: این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی بوده تا بدین‌ترتیب سرمایه شرکت از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.
علی‌رضا سیری درباره دیگر تصمیمات مجمع سالانه تأمین سرمایه سپهر این‌گونه تشریح کرد: شرکت تأمین سرمایه سپهر در ادامه مسیر رشد و توسعه گام‌های مهمی را در سال جاری برداشته، آن‌چنان‌که میزان درآمد شرکت در سال ۹۶، بالغ بر ۵۰ درصد افزایش داشته است.
او هم‌چنین در ادامه دیگر دستاوردهای سال ۹۶ را این‌گونه برشمرد: افزایش ۴۰۰ درصدی سود حاصل از سرمایه‌گذاری درصندوق‌ها، رشد ۴۴ درصدی و ۶۶ درصدی درآمد حاصل از بازارگردانی و سود حاصل از اوراق مشارکت از دیگر موفقیت های این شرکت محسوب می‌شود که با تغییر نگاه استراتژیک به اهداف شرکت و ارج نهادن به منافع ذی نفعان حاصل شده است.