کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغیه «عدم‌امکان ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت بیش از یک صندوق سرمایه‌گذاری» را منتشر نمود

26 آگوست 2018
کد خبر : 977770مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۷ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ را درخصوص «عدم‌امکان ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت بیش از یک صندوق سرمایه‌گذاری”در اوراق بهادار با درآمد ثابت”» خطاب به متقاضیان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری “در اوراق بهادار با درآمدثابت” و همچنین مدیران کلیۀ صندوق‌هایسرمایه‌گذاری در حال فعالیت منتشر نمود.

متن کامل این ابلاغیه به شرخ ذیل می‌باشد:

مصوبۀ پانصد و بیست و ششمین جلسۀ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ به‌شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
“در صورتی‌که هر یک از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصدی سمت مدیریت حداقل یک صندوق سرمایه‌گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” را عهده‌دار باشد، فارغ از توجه به ویژگی صندوق تحت مدیریت (اعم از قابلیت معامله، پیش‌بینی سود، قابلیت پرداخت سود، …) مجاز به ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” دیگر نیست. ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری مشمول محدودیت مذکور نخواهد بود.”

  «عدم‌امکان ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت بیش از یک صندوق سرمایه‌گذاری”در اوراق بهادار با درآمد ثابت”»