کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


دومین کنفرانس اقتصاد ایران با هدف ارائه راه‌حل‌های جامع و سازگار در حوزه‌های مختلف اقتصادی برگزار می‌شود

13 دسامبر 2017
کد خبر : 975325 دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و رییس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص برگزاری “دومین کنفرانس اقتصاد ایران” عنوان کرد: دومین کنفرانس اقتصاد ایران با هدف ارائه راه‌حل‌های جامع و سازگار در حوزه‌های مختلف اقتصادی برگزار می‌شود.

مسعود نیلی: مؤسـسه عالی آمـوزش و پژوهـش مدیریت و برنامـه‌ریزی پس از برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران، مطالعه‌ای جامع را با عنوان «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» در سال ۱۳۹۴ و با تمرکز بر ۱۶سرفصل اصلی مرتبط با جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این کنفرانس، آغاز کرد.

دومین کنفرانس اقتصاد ایران با هدف ارائه راه حل های جامع و سازگار در حوزه های مختلف اقتصادی برگزار می‌شود.

مؤسـسه عالی آمـوزش و پژوهـش مدیریت و برنامـه‌ریزی پس از برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران، مطالعه‌ای جامع را با عنوان «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» در سال ۱۳۹۴ و با تمرکز بر ۱۶سرفصل اصلی مرتبط با جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این کنفرانس، آغاز کرد.

این طرح با هدف دستیابی به مجموعه سیاست‌هایی سازگار برای تحقق رشد اقتصادی «بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر» و به منظور بهبود وضعیت رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی «به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد» ساماندهی شد. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، منعکس‌کننده رشد «پایین در مقایسه با ظرفیت های ارزشمند اقتصاد ایران، پر نوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی غیر قابل‌قبول قشر فقیر» بوده، رسالت مطالعه ذکر شده، طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است.

nili

اهمیت این تغییر بزرگ آنگاه بیشتر می‌شود که به سه نکته اساسی توجه کنیم.

اول: در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه‌تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تأکید شده، بلکه بعضاً به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتاً زیاد پرداخته شده است.

دوم: طی سال‌های آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به رشد اقتصادی با ویژگی‌های ممتاز ذکر شده نیاز دارد و تکرار خطای سیاست‌گذاری هزینه‌های سنگین اجتماعی-سیاسی در پی خواهد داشت.

سوم: با توجه به ابرچالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، تحقق اهداف ذکر شده دشوارتر از هر زمان دیگر در گذشته است.

اینک طرح مذکور به پایان رسیده و قرار است نتایج آن در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شده و از دو جلد کتابِ اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها رونمایی شود. این رویداد را می‌توان به دلایل ذیل رویدادی استثنایی تلقی کرد:

۱- در این طرح ۱۱۸ استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و حقوقی در قالب ۱۶ پروژه برای مدت ۱۶ ماه فعالیت کرده‌اند. چنین مقیاسی از فعالیت غیر اداری به‌ویژه با توجه به ارتباط تنگاتنگ اجزای مختلف مطالعه با یکدیگر بطور مطلق بی‌سابقه است.

۲- در دومین کنفرانس اقتصاد، برای اولین بار حوزه‌های مختلفِ اقتصاد کلان، پولی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی، تجاری، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی، بازار کار، بازار انرژی، تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش‌های اقتصادی، نظام حقوقی اقتصاد، اقتصاد غیر رسمی، محیط کسب‌وکار، تعامل با جهان و فقر و توزیع درآمد در نشست های جداگانه، تجزیه و تحلیل شده و در هر حوزه، توصیه‌های سیاستی مشخص ارائه می‌شود.

۳- از نتایج ۱۶ پروژه مجزا، فعالیت مستقلی تحت عنوان تلفیق به مدت شش ماه انجام شده که حاصل آن مجموعه سیاست‌های کلان، فرابخشی و بخشی منعکس شده در جلد اول کتاب اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابر چالش ها است. نیاز مبرم اقتصاد ایران، نه راه حل‌های جزیی بلکه «راه حل جامع» است. لذا علاوه‌بر موضوعات مجزای ذکر شده، «تصویری تلفیقی» از «مجموعه مطالعه» به دست آمده که خود، محصولی مجزا و حائز اهمیت محسوب می‌شود و به‌ویژه یک «نقشه راه» برای تحولات میان مدت آینده اقتصاد ایران طراحی شده که در آن، مسیر دشوار اما قابل دستیابی گذر از ابر چالش ‌ها به تصویر کشیده شده است. این بخش از مطالعه در بخش پایانی کنفرانس و در نشست عصر ارائه خواهد شد.