کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


خروج شرکت‌های تامین‌ سرمایه‌ها از نظارت بورس منطقی نیست

31 دسامبر 2016
کد خبر : 972258شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می کنند و تغییر نهاد ناظر این موسسات از سازمان بورس به بانک مرکزی تنها یک پیشنهاد در برنامه ششم توسعه است.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و به نقل از سنا، حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران با غیرمنطقی خواندن تغییر راهبری شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سازمان بورس به بانک مرکزی، گفت: مطابق قانون، نهاد ناظر این موسسات سازمان بورس است.

 

حسن قالیباف‌اصل در خصوص موضوعات مطرح‌شده در بند ۴ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر خروج تامین‌سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به “مهر” گفت: بر اساس این لایحه قرار است صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین‌ سرمایه تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند که البته، این موضوع در برنامه ششم توسعه مطرح شده و صرفا یک پیشنهاد بوده است.

 

این مقام مسوول افزود: نکته قابل توجه این است که طبق قانون بازار سرمایه که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ است، این موسسات و افراد حقوقی باید مجوز خود را از سازمان بورس گرفته و زیر نظر این سازمان فعالیت خود را آغاز کنند؛ بنابراین، به استناد این ماده قانونی نهاد ناظر این موسسات سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خواهد بود.

 

مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد؛ چراکه به لحاظ منطقی، امکان چنین اتفاقی وجود ندارد.