کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون در انتهای سه‌ماهه نخست سال ۹۷

01 جولای 2018
کد خبر : 977147با توجه به پایان سه‌ماهه نخست سال ۹۷، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اقدام به ارائه گزارشی از خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو خود، طبق آمار منتشر شده توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ نموده است.

 

 خالص ارزش دارایی‌ها و NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون