کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


ثبات اقتصادی را در نظر بگیرید

28 مارس 2016
کد خبر : 979آقابزرگی با اشاره به اینکه باید نمایندگان مجلس به حمایت از بازار سرمایه بپردازند، بیان کرد: هر اندازه که حمایت‌های بیشتری از بازار سرمایه به وجود آید، در نتیجه افراد بیشتری تمایل به حضور در این بازار پیدا می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی بیشتری به این بازار وارد می‌شوند.با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و تغییر ترکیب نمایندگان، بازار سرمایه نیز منتظر است تا نگاه این گروه جدید را به اقتصاد و به خصوص بازار سهام بداند و البته درخواست هایی نیز از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی دارد.

فردین آقابزرگی، مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) در این رابطه با اشاره به اینکه مهم‌ترین تاثیر تغییر نمایندگان تلاش آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه است، گفت: نمایندگانی که به مجلس ورود پیدا می‌کنند، باید ثبات اقتصادی را در تصمیم های خود داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین انتظار اهالی بازار سرمایه این است که قوانین و تصمیم های اقتصادی از ثبات برخوردار باشند، افزود: انتظار ثبات در تصمیمات اقتصادی بر صنایع مختلف بورسی اثرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تبعات منفی تصمیم های کوتاه مدت افزود: بازار سرمایه در سال‌های اخیر از اقدامات اقتصادی کوتاه‌مدت برای صنایع فعال در این بازار لطمه خورد و باعث شد تا شاهد کاهش قیمت ها و فرار سرمایه ها باشیم.

وی با اشاره به موارد بالا تاکید کرد: بر همین اساس به نظر من مهمترین درخواست بازار سرمایه از مجلس و نمایندگان طراحی قوانین و مقررات بلندمدت برای بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه جذب سرمایه های جدید به بازار سرمایه به توسعه و عمیق شدن این بازار کمک می کند، گفت: نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا با بهبود وضعیت بازار سرمایه، شرایط را برای حضور سرمایه گذاران جدید مهیا کنند.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده همچنین معتقد است نمایندگان باید راهکارها و قوانین و مقرراتی را در مجلس تدوین کنند که تامین‌کننده نیاز سرمایه‌گذاران باشد تا در نتیجه آن سرمایه‌گذاران داخلی و به تبع آن سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این بازار اطمینان پیدا کنند.

آقابزرگی با اشاره به اینکه باید نمایندگان مجلس به حمایت از بازار سرمایه بپردازند، بیان کرد: هر اندازه که حمایت‌های بیشتری از بازار سرمایه به وجود آید، در نتیجه افراد بیشتری تمایل به حضور در این بازار پیدا می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی بیشتری به این بازار وارد می‌شوند.