کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


لزوم تغییر قوانین و رویه‌ها، بنا به شرایط حال بازار سرمایه

02 مه 2017
کد خبر : 973254بازار سرمایه و بورس ایران نسبت به پانزده سال گذشته به مرور زمان ارتقا پیدا کرده و ساختار عملیاتی آن در حال حاضر نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است که از این جهت جای خرسندی دارد.

فردین آقا بزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: هرگونه رویه فکری که در حال حاضر به عنوان رویه معمول شناسایی می شود، اعم از زمان بازگشایی نمادهای معاملاتی، نحوه ارسال اطلاعات از جانب شرکت ها و نحوه انتشار اطلاعات از جانب سازمان بورس به ناشران از جمله نکاتی است که ضرورت تغییر در آن دیده می شود و به درستی دکتر محمدی در این خصوص ورود کرده است.

وی با بیان اینکه رییس سازمان بورس امسال را سال رفع محدودیت ها نامیده است، گفت: تغییر و تحول در موضوعاتی چون دامنه نوسان و حجم مبنا که ماحصل ۱۲ سال پیش است باید با سرعت بیشتری انجام بگیرد البته نحوه انتشار اطلاعات نیز نیاز به تجدید نظر دارد.

آقا بزرگی، در خصوص نحوه برخورد با انتشار اطلاعات ابراز داشت: اگر سازمان بورس ابهامی در وضعیت شرکتی داشته باشد، نماد آنرا متوقف می کند اما وقتی نماد باز است به معنای نبود ابهام است در حالیکه بسیاری از اوقات ابهام در نمادهای باز و قابل معامله نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه نباید به انتشار اطلاعات “صفر و یکی” نگاه شود، گفت: صرفاً به اتکای اینکه شرکتی اطلاعات داده یا نداده ، نباید مبنای باز و بسته ماندن آن قرار گیرد بلکه در زمانی که شرکتی اطلاعات نداده می تواند از یک تابلوی اصلی به تابلوهای پایین تر منتقل شود که سهامدار از قدرت دخل و تصرف در دارایی های خود محروم نشود.

مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با اشاره به سخنان رییس سازمان بورس در خصوص رفع قوانین دست و پاگیر و کاهش حجم فعالیت های اجرایی این نهاد نظارتی، گفت: بدون شک وظایف مقام ناظر گسترده تر و فراتر از این گونه مسایل است که بخواهد به عنوان مجری وارد عمل شود بلکه سازمان بورس باید نقش نظارتی خود را انجام دهد و انتشار دهندگان اطلاعات -شرکت ها- باید خود پاسخگوی نحوه انتشار اطلاعات خود باشند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به یکی از راهکارهای این مسأله گفت: این پیشنهاد که شرکت هایی که اطلاعات را به میزان کافی و در حد انتظار بورس ارایه نمی کنند موقتا به بازار پایه منتقل شوند، می تواند یک راهکار مثبت و مستقل باشد.

آقا بزرگی در ادامه گفتگو با “سنا”، به محدودیت خرید و فروش شاغلین در کارگزاری ها پرداخت و گفت: رفع محدودیت ۲۵ میلیون تومان برای خرید و فروش همکاران کارگزاری، نشان دهنده این نکته است که بخش عمده ای از رویه های عملیاتی ما مربوط به سنوات گذشته است و جای اصلاح دارد به همین علت رییس سازمان بورس به درستی در این موضوعات ورود پیدا کرده است.

مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با بیان اینکه بازار سرمایه به عنوان یک بازار پویا و بازاری رو به رشد و توسعه شناخته می شود، خاطر نشان کرد: در چنین بازاری قوانین و رویه ها عمدتاً مربوط به سنوات گذشته است؛ آن هم در زمانی که دقت و منطقی در پیاده سازی قوانین و مقرارت وجود نداشته است.

وی با تأکید بر این نکته که به اقتضای شرایط حال حاضر می بایست این قوانین و رویه ها تغییر کند، گفت: محدودیت حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت در کنار روش های جایگزین در مورد شرایط توقف و بازگشایی ها می تواند فضای نشاط و شادابی را در بازار سرمایه بیشتر کند.