کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


سعید اسلامی بیدگلی، کانون نهادها تغییر تدریجی دامنه‌نوسان و حجم مبنا، اقدامی مثبت

24 مه 2017
کد خبر : 973419دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: سال‌ها است که فعالین و صاحب‌نظران بازارسرمایه درخصوص محدودیت‌هایی مانند حجم مبنا و دامنه‌نوسان بحث‌و‌گفتگو می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به نقل از سنا، دکتر سعید اسلامی بیان کرد: زمانی که یک بازی طراحی می کنیم، ( با فرض اینکه بازارسرمایه هم مانند یک بازی است) قوانین اولیه آن، دارای نقاط متعادل با بازی است، اما اگر این بازی را دست کاری (اصلاح) کنیم قوانین اولیه که در نقطه تعادل قرار داشت نا متعادل خواهد شد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ادامه داد: همه سیستم‌ها مانند بازی، درصورت دست کاری نامتعادل خواهند شد و نمی‌توان به یک باره قوانین آن را تغییر داد.

سعید اسلامی بیدگلی افزود: از آنجا که رفع محدودیت‌ها مانند تغییر قوانین بازی است و نقطه تعادل را جابجا خواهد کرد، باید برای آن یک برنامه مشخص و حتما آن را به شکل عمومی اعلام کنیم و خود این برنامه نیز نباید به محدودیت جدید منجر و هر روز تغییر کند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ادامه داد: ما باید نمادها را طبقه‌بندی کنیم، قوانین رفع محدودیت‌ها را تعیین و اعلام کنیم و درخصوص برنامه‌ریزی‌های در حال اجرا اطلاع‌رسانی دقیق انجام دهیم در غیر این صورت نمی‌توان انتظار موفقیت داشت.

به گفته دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، تغییر تدریجی دامنه نوسان و حجم مبنا اقدام مثبتی است، اما باید در ابتدا روی نمادهای محدودی اعمال شود. این اقدام علاوه بر توسعه بازار سرمایه شفافیت بیشتر نیز به همراه دارد و یکی از کارویژه‌های مهم آن تسهیل فرآیند کشف قیمت است.