کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


تعویق افتادن مجمع کانون نهادها در روزنامه رسمی

03 مارس 2020
کد خبر : 9710667همانطور که قبلا در سایت اعلام گردید به دلیل بحران کرونا، با نامه دبیر کل کانون تهادهای سرمایه‌گذاری ایران؛ سعید اسلامی بیدگلی، روز ۱۴ اسفند که برای مجمع در نظر گرفته شده بود لغو و مقرر گردید تاریخ بعدی متعاقبا اعلام گردد.

چاپ این مطلب در روزنامه رسمی در ذیل آورده شده است. که قابل بزرگنمایی و مطالعه می‌باشد.