کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


تحلیل سعید اسلامی بیدگلی از «چگونگی خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی»

23 ژانویه 2019
کد خبر : 979098سعید اسلامی بیدگلی؛ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نشست مطبوعاتی با تجارت فردا اولین راهکار خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی را تغییر شکل این نهادها به کسب وکار خصوصی دانست