کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بیست و یکمین نشست صبحانه کاری

یست و یکمین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران امروز سه شنبه ششم آبان ماه با حضور جمعی از مدیران و دست اندرکاران بازار سرمایه و اصحاب رسانه برگزار شد.