کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی شرکت اطلاع‌ رسانی و خدمات بورس شد

12 فوریه 2018
کد خبر : 975965طی حکمی از سوی یاسر فلاح مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، بهنام بهزاد فر مدرس دانشگاه و مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار که حدود یک دهه در جایگاه‌های مختلف بازار سرمایه فعالیت دارد، به مدیریت آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع‌ رسانی و خدمات بورس منصوب شد.

به گزارش روابط‌عمومی کانون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، طی حکمی از سوی یاسر فلاح مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، بهنام بهزاد فر مدرس دانشگاه و مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار که حدود یک دهه در جایگاه‌های مختلف بازار سرمایه فعالیت دارد، به مدیریت آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع‌ رسانی و خدمات بورس منصوب شد.

اهتمام ویژه به تهیه و تدوین سند راهبردی فرهنگ سازی و آموزش، اجرای برنامه های عملیاتی و هدفمند برای اقشار مختلف جامعه با هدف توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و افزایش دانش مالی، توجه ویژه به تولید محصولات فرهنگی و آموزشی جدید، ساماندهی موسسات آموزشی بازار سرمایه و ارتباط مداوم با رسانه های جمعی از جمله ماموریت هایی است که از سوی مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به این مدیر فرهنگی بازار سرمایه سپرده شده است.

behzadfar