کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


برگزاری ورکشاپ «مهارتهای تعامل اجتماعی در سازمان‌ها»

05 فوریه 2019
کد خبر : 979178کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با علم به اینکه آموزش نقش عمده‌ای در افزایش توانمندی کارکنان ایفا می‌کند، در نظر دارد ورکشاپی ویژه پرسنل و کارشناسان با هدف “ مهارتهای تعامل اجتماعی در سازمان‌ها” در روز دوشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ برگزار نماید.

از آنجاکه آموزش‌های ضمن خدمت کارآمدترین ابزار و قوی‌ترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آن‌ها برای انجام وظایف محوله می‌باشد، با رسیدن درخواست‌های مکرر برخی از مدیران عضو کانون در جهت رفع نیازهای مدیریتی مدیران فعال در بازارسرمایه، کانون اقدام به برگزاری این ورکشاپ نموده است.

در همین راستا ۵۰ درصد تخفیف برای پرسنل نهادهای عضو کانون در نظر گرفته شده است، جهت ثبت نام روی عکس کلیک نمائید.

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری یکشنبه ۲۸ بهمن