کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بررسی اجمالی اوراق وکالت و امکان‌سنجی آن در ایران

به‌گزارش واحد تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، یکی از نوآوری‌های ممتاز در عرصه مالی اسلامی، طراحی ابزارهای مالی مبتنی‌بر عقود اسلامی با نام صکوک است.

یکی از انواع صکوک که امروزه از سوی ناشران دولتی و شرکتی مورد اقبال قرار گرفته و از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون حجم انتشار آن رو به رشد است، صکوک وکالت است. در این مقاله به بررسی اجمالی این نوع از اوراق و امکان‌سنجی آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است.

 

بررسی اجمالی اوراق وکالت و امکان‌سنجی آن در ایران 

 

 

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی