کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بازدید از نیروگاه سبز منجیل

06 اکتبر 2019
کد خبر : 9710238به همت و هماهنگی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، مراسم معرفی پروژه نیروگاه بادی سبز منجیل و بازدید نمایندگان شرکت‌های عضو کانون از این نیروگاه، انجام گرفت.

در این بازدید احمد حقانی، مدیرعامل نیروگاه سبز منجیل در خصوص تاریخچه این نیروگاه موارد ذیل را عنوان نمود:

اولین توربین‌ها در سال ۱۳۷۳ با نصب دو دستگاه توربین ۵۹ کیلو واتی در منجیل و رودبار آغاز شد.

در سال ۱۳۹۴ توسعه نیروگاه به اتمام رسید و در بهمن ۱۳۹۶ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور برنده مزایده فروش نیروگاه و رسما مالک نیروگاه گردید.

سرعت متوسط باد این نیروگاه: ۸ متر بر ثانیه

ارتفاع توربین‌ها: ۴۰ متری

تعداد سایت فعال: ۵ سایت

تعداد توربین ها: ۱۵۹ واحد

توان نامی نیروگاه:۹۲٫۲ مگاوات

سپس جناب آقای تقی پور، مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در جمع نمایندگان شرکت‌های عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران سخنرانی نموده و در خصوص این نیروگاه اینگونه توضیح داد:

زمانی که این نیروگاه را خریداری نمودیم حتی سهامدار عمده هم با این موضوع مخالفت نمود.  این نیروگاه مشکلات زیادی داشت از جمله این که حتی یک ریال از مطالبات درآمدی آن وصول مطالبات نشده بود و فقط ۳۸ مگاوات از ۹۲ مگاوات در مدار تولید قرار داشت. اکثر توربین‌ها خراب بود که تمامی این مشکلات رفع گردیده و درآمد نیروگاه منجیل در سال گذشته در حدود ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.