کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


بازار بدهی، هسته اصلی اقتصاد مقاوتی

11 آوریل 2016
کد خبر : 971059نکته اصلی اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برون نگر است که مهمترین نکته برای رسیدن به چنین اقتصادی، تامین مالی است.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از خبرگزاری سنا، حسین خزلی خرازی، مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران) ، در خصوص نام گذاری سال جدید با عنوان “اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل ” گفت: در سه بخش از متن ابلاغیه اقتصاد مقاومتی با صرف نظر از کلمه بیمه و بانک، کلمه “مالی” به کار رفته است.

وی با اشاره به اینکه در بندهای یک، هفت و ۱۱ این ابلاغیه کلمه مالی به کار رفته است، گفت: نکته اصلی اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برون نگر است که مهمترین مسئله برای رسیدن به چنین اقتصادی، تامین مالی است.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه همیشه عقب بوده است، افزود: در چند سال اخیر به این نوع تامین مالی بیشتر از گذشته توجه شده است.

وی به تجربه موفق شرکت ملی نفت در روزهای پایانی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در کمتر از ۵ دقیقه ۵ هزار میلیارد تومان اوراق این شرکت در بازار سرمایه به فروش رفت که نشان از پتانسیل بزرگ و عمیق بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های بزرگ است.

وی با تاکید بر اینکه در سراسر دنیا بانک ها مسولیتی برای تامین مالی پروژه های بزرگ ندارند، گفت: ساختار اقتصاد ما اشتباه است چراکه در اقتصادهای بزرگ اصل و ستون تامین مالی بازار سرمایه است و بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی پروژه های بزرگ و انتشار انواع اوراق، بازار سرمایه را انتخاب می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین وظیفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی تامین مالی بر عهده بازار سرمایه است. بر همین اساس است که برای بازار سرمایه سهم ۷۰ درصدی تامین مالی در رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف گذاری می کنند.

مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی معتقد است وقتی تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود به این مفهوم است که سرمایه های مردمی وارد بخش تولید شده است و پایه های اقتصاد مقاومتی نیز بر این اساس بنا شده که تامین مالی از پول های مردمی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه به جای بانک ها انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه با این مبنا اقتصاد مقاومتی به درستی از مسیر بازار سرمایه اجرایی می شود، افزود: در حال حاضر انواع مختلفی از اوراق در سررسیدهای مختلف با روش های متنوع پرداخت سود و درجه ریسک پذیری مختلف در بازار سرمایه وجود دارد .

وی در پایان تصریح کرد: بازار بدهی هسته اصلی اقتصاد مقاومتی است که در بازار سرمایه ایجاد شده است.