کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


ایجاد شفافیت اقتصادی با صندوق‌های مکانیزه فروش

25 اکتبر 2017
کد خبر : 974830سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان مالیاتی: نصب صندوق‌های مکانیزه فروش یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت اقتصادی است. نباید اجازه رانت‌خواری را به عده‌ای داد و بر همین اساس سازمان مالیاتی تصمیم دارد نرم‌افزار و شاخص مورد قبول سازمان در خصوصی صندوق‌ها را اعلام عمومی کند و در مرحله بعد بخش خصوص می‌تواند به‌عنوان همکار سازمان مالیاتی در زمینه توزیع صندوق‌ها اقدام کند. 
سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون نظام صنفی و برنامه پنجم توسعه موضوع نصب صندوق های مکانیزه فروش اشاره شده است، گفت: آیین نامه نصب صندوق های فروش به مجلس ارسال شده و تاکنون موادی از آن نیز به تصویب رسیده است.

به گزارش روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به نقل اقتصاد آنلاین، وی با بیان اینکه نصب صندوقهای مکانیزه فروش یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت اقتصادی است، گفت: نباید اجازه رانت خواری را به عده ای داد و بر همین اساس سازمان مالیاتی تصمیم دارد نرم افزار و شاخص مورد قبول سازمان  در خصوص صندوقها را اعلام عمومی کند و در مرحله بعد بخش خصوص می‌تواند به عنوان همکار سازمان مالیاتی در زمینه توزیع صندوقها اقدام کند.

رییس سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از نامه نگاری وزیر صنعت با وزیر اقتصاد درباره تعجیل در نصب صندوقهای فروش، این فرایند چه زمانی آغاز خواهد شد گفت: به نظر میرسد تا پایان آبان ماه، نرم افزار مورد قبول سازمان به بخش خصوصی معرفی خواهد شود.

0011

وی تصریح کرد، بعد از معرفی نرم افزار مورد قبول سازمان، بخش خصوصی در یک رقابت قانونی می‌تواند همکاری خود را با سازمان مالیاتی برای توزیع صندوقها آغاز کند.

تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراض بخشی از اصناف در استان اصفهان به بررسی تراکنشهای بانکی، نتیجه اعزام هیئتی  برای بررسی موضوع چه بوده است، گفت: تحت فشار هیچ کس اقدامی را انجام نمی‌دهم و هیئتی که در روزهای اخیر برای بررسی اعتراض برخی اصناف به استان اصفهان رفت با نظر بنده عازم این ماموریت شدند.