کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


اهداف و اركان

اهداف

– حوزه روابط برون سازمانی
الف- بهبود و توسعه روابط اعضا با یکدیگر و با سبا، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری اعضا در بورس و بازار اوراق بهادار.
ب- تبادل نظر و تشریک مساعی با قانونگذاران و مراجع تصمیم گیری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه بازار کارآمد اوراق بهادار و حفظ منافع سرمایه گذاران.
ج- همکاری با انجمن ها، کانون ها و نهادهای مشابه بین المللی و نیز نهادهای آموزشی و پژوهشی مالی بین المللی در راستای توسعه حضور بازار اوراق بهادار کشور در جامعه مالی جهانی و عضویت احتمالی در آنها.
د- پایش تحولات و عملکرد بازار اوراق بهادار با هدف کمک به مقام ناظر جهت نظارت و تنظیم بازار اوراق بهادار کارآمد و منصفانه.
۲- حوزه روابط درون سازمانی
الف- اعتلای اعتبار و وجهه اعضا نزد جامعه از طریق ترویج استانداردهای اخلاق حرفه ای و ترغیب اعضا به رعایت قوانین و مقررات.
ب- تهیه برنامه های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم های کنترل داخلی، احترام به اخلاق حرفه ای و تأکید بر ارائه گزارش های شفاف و منصفانه به بازار اوراق بهادار.
ج- رسیدگی به اختلافات اعضا و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در بازار اوراق بهادار و میانجی گری جهت حل و فصل اختلافات احتمالی بین اعضای کانون در اجرای ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار.
د- وضع و نظارت بر اجرای اصول و مبانی اخلاق حرفه ای و انضباطی در چارچوب قوانین و مقررات و نهادینه کردن و ترویج آن بین اعضا.
۳- حوزه عمومی
الف- ارتقای آگاهی های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار اوراق بهادار و تلاش برای بسط فرهنگ سرمایه گذاری و دانش مالی در بین خانوارهای ایرانی.
۴- حوزه آموزش و پژوهش
الف- ارائه اطلاعات، گزارش های تحلیلی در حوزه فعالیت نهادهای عضو، جهت انجام تحقیقات کاربردی.
ب- ارتقا و توسعه دانش حرفه ای مدیران و کارکنان اعضا از طریق گسترش و بهبود آموزش های حرفه ای، توسعه روابط با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی.
ج- بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه ها، مشکلات و موانع کسب و کار اعضا در بازار اوراق بهادار و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع.
۵- حوزه مشترک
الف- تشکیل جلسات، همایشها، کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش مدیران و کارکنان اعضا به منظور توسعه بازار اوراق بهادار کشو.ر
ب- تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی در کانون مانند کارگروه ها و کمیته های حقوقی، آموزشی و مشاوره در راستای ارائه خدمات کارآ و مؤثر به اعضا.

ارکان

ارکان کانون عبارت است از:
• مجامع عمومی
• هیأت مدیره
• هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات
• بازرس/ حسابرس

برچسب‌ها: خبر سرصفحه