کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


اعلام انصراف صندوق پاداش سرمایه بهگزین از نامزدی عضویت در هیأت‌مدیره کانون

05 مارس 2018
کد خبر : 976291صندوق پاداش سرمایه بهگزین از عضویت در هیأت‌مدیره کانون انصراف داد و با احتساب انصراف این شرکت، تعداد کاندیداها به عدد ۱۵ رسید. برای مشاهده شرکت‌های داوطلب عضویت

در هیأت‌مدیره کانون به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

 کاندیداهای عضویت در هیأت‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران