کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


اعضای جدید هیات مدیره شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس معرفی شدند

13 سپتامبر 2016
کد خبر : 971882اعضای جدید هیات مدیره شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به نقل از سنا، صبح امروز مراسم تکریم و معارفه اعضای هیات مدیره شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برگزار شد و طی آن آقایان محمدجواد فرهانیان و سید شهاب الدین شمس، جایگزین آقایان حاجی نوروزی و اثباتی شدند.

دکتر علی سعیدی، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی،  در این جلسه با اشاره به اینکه شرکت اطلاع رسانی بازوی قدرتمند سازمان بورس و اوراق بهادار در ماموریت هایی است که به وی واگذار شده است، گفت: دو بخش سواد مالی و افزایش ظرفیت در بخش آموزش ها باید مورد توجه قرار بگیرد. سواد مالی به آموزش های عمومی تعلق می گیرد. همچنین افرادی که در بخش های مختلف بازار فعال هستند، باید پتانسیل ها و ظرفیت هایشان افزایش یابد. در این راستا، شرکت اطلاع رسانی نقش مهمی در این زمینه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که سواد مالی به گونه ای افزایش یابد که به رفاه اقتصادی منجر شود. اگر فرد قدرت برنامه ریزی پیدا کند، می تواند به رفاه اقتصادی دست یابد.

این جلسه با حضور دو عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی و دکتر احمد عراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس برگزار و از زحمات دو عضو پیشین هیات مدیره قدردانی شد.

بر اساس این گزارش، هم اکنون محمد عطایی، سید شهاب الدین شمس، هادی فرهوش و محمدجواد فرهانیان و یاشار فروهر اعضای هیات مدیره شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس هستند.