کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


مجوز فعالیت “صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فيروزه آسيا” از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد

31 دسامبر 2017
کد خبر : 975455سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۲۷۲/۷۳۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵، مجوز فعاليت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فيروزه آسيا را به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ به ثبت رسانیده است.

این صندوق سرمایه‌گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی “صندوق سرمایه‌گذاری” فعالیت نماید.

pdf2 مجوز فعاليت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فيروزه آسيا 

sazman boors