کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بررسی مجدد تقاضای تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی که حداقل امتیاز سوابق تجربی را کسب نمی‌نمایند

07 آگوست 2018
کد خبر : 977552مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۵ در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۹ درخصوص بررسی مجدد تقاضای تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی که حداقل امتیاز سوابق تجربی را کسب نمی‌نمایند، خطاب به کلیه نهادهای مالی (غیر کارگزاری) منتشر نمود.

در این ابلاغیه ذکر شده “تقاضای تأیید صلاحیت اشخاصی که به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز سوابق تجربی در کمیته تأیید نشود مشمول محدودیت شش ماه در ماده ۸ دستورالعمل تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی نمی‌گردد  و همچنین اشخاصی هم که تقاضای تأیید صلاحیت آنها در ۶ ماه گذشته به دلیل عدم کسب حداقل امتیاز سوابق تجربی تأیید نشده است از تاریخ تصویب این مصوبه مجاز به ارائه مجدد درخواست تأیید صلاحیت می‌باشند.”

 

 ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۵