کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران


ابلاغیه “تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه

13 آگوست 2017
کد خبر : 974039در راستای اجرای دستورالعمل “تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری نهادهای مالی به استثناء

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام سایر نهادهای مالی، صرفاً به‌منظور تأمین

سهام وثیقۀ مدیران و حداکثر تا میزان ۵۰٫۰۰۰ سهم مجاز است.

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۰۸۳ – ۲۱/۰۵/۱۳۹۶

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ دستورالعمل “تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه”

مخاطبین: کلیۀ نهادهای مالی و متقاضیان تأسیس گروه خدمات بازار سرمایه

با احترام؛

به‌اطلاع می‌رساند؛ مصوبات جلسۀ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ هیأت‌مدیره سازمان به‌شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱ – دستورالعمل “تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه” به‌شرح پیوست به تصویب رسید؛

۲ – در راستای اجرای دستورالعمل “تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری نهادهای مالی به استثناء

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام سایر نهادهای مالی، صرفاً به‌منظور تأمین

سهام وثیقۀ مدیران و حداکثر تا میزان ۵۰٫۰۰۰ سهم مجاز است.

متقاضیان تأسیس نهاد مالی مذکور می‌توانند تقاضای خود را از طریق تکمیل فرم‌های مربوط که در پایگاه اطلاع‌رسانی

سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس seo.ir لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ شرکت‌های مادر (هلدینگ) موجود است،

برای این سازمان ارسال نمایند.

    محمدرضا معتمد

                                                                                    مدیر نظارت بر نهادهای مالی

pdf2دستورالعمل سازمان